1994. aasta novembris asutasid Riigi Tööturuamet ja Tapa linn koostööna ME "Rehabiliteerimiskeskus", mis võimaldas täiendada oma keelteoskust, õppida arvutit ja osaleda mitmesugustel loengutel. Asutus reorganiseeriti 1997. aasta augustis ja kannab nüüdsest nime MTÜ Arenduskoda. MTÜ Arenduskoda moodustati kuue omavalitsuse (Tapa linn, Tamsalu linn, Saksi vald, Tamsalu vald, Kadrina vald, Lehtse vald) poolt 1. augustil 1997. aastal ning teeb koostööd Tapa linnavalitsuse ja mitmete organisatsioonidega, et edendada piirkonna hariduselu ja aidata kaasa jätkuvale majandusarengule nii Tapal kui ümbritsevas piirkonnas. Aastatel 2001 kuni 2005 ei kuulunud Kadrina vald MTÜ liikmete hulka.

s e i c

LAHEMAA RAHVUSPARK 

EUROPARK 

PÕHJA-EESTI KOHALIK TOIT

Arenduskoda MTÜ
Reg nr 80015180
Arveldusarve: EE392200001120185561 Swedbank
Roheline tn 19, Tapa 45107

Telefon: +372 325 8690
arenduskoda@arenduskoda.ee