Projekti raames on planeeritud kokku 3 ühepäevast turundusdisaini töötuba, mis keskenduvad igale osalevale ettevõtjale individuaalse turundusplaani koostamisele ja eeldavad ettevõtte esindaja osalemist kõigis moodulites (3 ühepäevast töötuba + 2. ja 3. töötoa eelselt juhendaja antud kodutööde teostamist). Osalejatel on võimalus 2 tunni ulatuses saada juhendajalt individuaalset nõustamist. 
Eesmärgiks on arendada ettevõtjate oskusi ja teadmisi edukamaks, atraktiivsemaks ja kaasajastatumaks turundustegevuseks.
Turundusdisaini töötubade moodulid jagunevad järgmiselt:
I moodul 14.11.22 Arenduskoja piirkonnas Õnnela Külalistemajas
II moodul 24.01.23 Rohelise Jõemaa Koostöökogu piirkonnas
III moodul 21.03.23 Kodukant Läänemaa piirkonnas
Turundusdisaini töötubade täpsem kirjeldus ja 1. mooduli 14.11.22 päevakava.

Katrin Suursoo, projektijuht
_________________________

Koostööprojekti „Kestliku maaettevõtluse mitmekesistamine rahvusparkidega piirkondades“ avaüritus toimub 24.–26.10.2022 Soomaal. Kava

Foto- ja videotöötluse töötoad 28.09.2022 ja 12.10.2022
Eesmärk: Töötubade eesmärk on anda osalejatele teadmised ja oskused fotode ja videote loomiseks. Oleme kõik märganud, et aeg-ajalt õnnestub mõni foto ja video paremini kui teine. Vajalikud teadmised saab töötubadest, mis pakuvad nii teoreetilist õpet kui ka võimalust saadud teadmised ise praktikas järele proovida. Töötoas õpime, kuidas aga saavutada tase, et kõik pildid ja videod oleksid tehniliselt perfektsed ja sisult ilmekad ning seda tavalise nutitelefoniga.

Leader koostööprojekt „Kestliku maaettevõtluse mitmekesistamine rahvusparkidega piirkondades“ on partneritele jätkuprojektiks Leader rahvusvahelistele koostööprojektidele „Säästva turismi arendamine“ 2017–2020 ja „Mitmekesise säästva turismi ettevõtluse ühisarendamine“ 2019–2022.
Projekti eesmärk on projektipiirkondade loodushoidliku maaettevõtluse mitmekülgne arendamine, keskendudes järgmistele fookusteemadele: kultuuripärand, keskkonnahoid, rohemajandus ja turundus.
Koostööprojekti lepingulised koostööpartnerid on MTÜ Arenduskoda ja MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu. Koostööprojekti juhtpartner on Arenduskoda.

Koostööprojekti „Kestliku maaettevõtluse mitmekesistamine rahvusparkidega piirkondades“ koostööleping koos lisaga sõlmiti 14. aprillil 2022.

1. juulil 2022. a liitus koostööprojektiga LEADER tegevusrühm Kodukant Läänemaa. Selleks sõlmiti koostöölepingu täiendav lisa.

Tegevuste kalendrid: Ühistegevused ja Arenduskoja tegevused koos ühistegevustega.