Juhatus kinnitab LEADER meetmete 1.1,  2.2 ja 3.1 ning üldkoosolek kinnitab meetme 2.1 taotluste hindamistulemuste paremusjärjestused 9. detsembril 2019. a.

Arenduskoja LEADER meetmete 1.1, 2.1, 2.2 ja 3.1 toetustaotluste hindamiskoosolek toimub 5. detsembril 2019. a Arenduskojas.

Arenduskoja LEADER meetmete 1.1,  2.1 ja 3.1 projektitoetuste taotluste investeeringuobjektide paikvaatlus toimub 28. novembril 2019. a. Külastatavate objektide omanikega võetakse ühendust meili teel.

Juhatus kinnitab LEADER meetmete 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 ja 3.2 taotluste hindamistulemuste paremusjärjestused 27. märtsil 2019. a.

Arenduskoja LEADER meetmete 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 ja 3.2 toetustaotluste hindamiskoosolek toimub 20. märtsil 2019. a Arenduskojas.

Arenduskoja LEADER meetmete 1.1, 1.2, 2.1 ja 3.1 projektitoetuste taotluste investeeringuobjektide paikvaatlus toimub 12. märtsil 2019. a. Külastatavate objektide omanikega võetakse ühendust meili teel.

Juhatus kinnitab LEADER meetmete 1.1, 1.2, 2.1, 3.1 ja 3.2 taotluste hindamistulemuste paremusjärjestused 26. märtsil 2018. a.

Arenduskoja LEADER meetmete 1.1, 1.2, 2.1, 3.1 ja 3.2 toetustaotluste hindamiskoosolek toimub 15. märtsil 2018. a.

Arenduskoja LEADER meetmete 1.1, 1.2, 2.1 ja 3.1 projektitoetuste taotluste investeeringuobjektide paikvaatlus toimub 8. ja 9. märtsil 2018. Külastatavate objektide omanikega võetakse ühendust meili teel

Juhatus kinnitab LEADER meetmete 1.1 ja 1.2 taotluste hindamistulemuste paremusjärjestuse 24. aprillil 2017. a.

Arenduskoja LEADER meetmete 1.1 ja 1.2 toetustaotluste hindamiskoosolek toimub 19. aprillil 2017. a.

Arenduskoja LEADER meetmete 1.1 ja 1.2 projektitoetuste taotluste investeeringuobjektide paikvaatlus toimub 11. ja 12. aprilli 2017. Külastatavate objektide omanikega võetakse ühendust meili teel

Üldkoosolek kinnitab LEADER meetme 2.1 taotluste hindamistulemuste paremusjärjestuse 28. märtsil 2017. a.

Juhatus kinnitab LEADER meetmete 2.2, 3.1 ja 3.2 taotluste hindamistulemuste paremusjärjestuse 28. märtsil 2017. a.

Arenduskoja LEADER meetmete 2.1, 2.2, 3.1 ja 3.2 toetustaotluste hindamiskoosolek toimub 17. märtsil 2017. a.

Arenduskoja LEADER meetmete 2.1 ja 3.1 projektitoetuste taotluste investeeringuobjektide paikvaatlus toimub 13. märtsil 2017. Külastatavate objektide omanikega võetakse ühendust meili teel.

Juhatus kinnitab LEADER meetmete 1.1 ja 1.2 taotluste hindamistulemuste paremusjärjestuse 1. novembril 2016. a.

Arenduskoja LEADER meetmete 1.1 ja 1.2 toetustaotluste hindamiskoosolek toimub 25. oktoobril 2016.a.

Arenduskoja  LEADER meetmete 1.1 ja 1.2  projektitoetuste taotluste investeeringuobjektide paikvaatlus toimub 6. oktoobril 2016. Külastatavate objektide omanikega võetakse ühendust meili teel.

Juhatus kinnitab LEADER meetmete 2.1, 2.2, 3.1 ja 3.2 taotluste hindamistulemuste paremusjärjestuse 27. mail 2016. a.

Arenduskoja LEADER meetmete 2.1, 2.2, 3.1 ja 3.2 toetustaotluste hindamiskoosolek toimub 17. mail 2016. a.

Arenduskoja LEADER meetmete 2.1 ja 3.1 projektitoetuste taotluste investeeringuobjektide paikvaatlus toimub 12. mail 2016. Külastatavate objektide omanikega võetakse ühendust meili teel.