Juhis e-prias tegutsemiseks.

Toetustaotluse esitamine e-prias.

Selleks, et Leader toetuse saajatel oleks lihtsam korrektselt täita PRIAle esitatavat maksetaotlust, koostas arenduskoda LEADER määruse nõuetele toetudes juhendi "ABIKS LEADER TOETUSE MAKSETAOTLUSE KOOSTAJALE".