Meede 1.1 Elulaadiettevõtluse toetus (2023. a taotlusvooru ei avata) 

Meede 1.2 Mikro- ja väikeettevõtete arendamine (2023. a)

Meede 1.3 COVID19-st tingitud majandusraskuste leevendamine (2023. a)

Meede 2.1 Kogukonna investeeringute toetus (2023. a taotlusvooru ei avata)

Meede 2.2 Aktiivne ja tegus kogukond (2023. a taotlusvooru ei avata)

Meede 3.1 . Ajaloo- ja kultuuripärandi väärtustamise investeeringute toetus (2023. a taotlusvooru ei avata)

Meede 3.2 Kultuuripärandi hoidmine (2023. a taotlusvooru ei avata)

Meede 4.1 MTÜ Arenduskoda koostöö ja jätkusuutlikkus (alates 2021)