Eelinfo LEADER toetustest 2018

MTÜ Arenduskoja 2018. a LEADER toetuse taotluste vastuvõtuvoor on avatud 5.–14. veebruar 2018. aastal:
Meede 1.1 Elulaadiettevõtluse toetus, eelarve 70 000 eurot.
Meede 1.2 Mikro- ja väikeettevõtete arendamine, eelarve 130 000 eurot.
Meede 2.1 Kogukonnainvesteeringute toetus, eelarve 90 000 eurot.
Meede 2.2 Aktiivne ja tegus kogukond – 2018. aastal taotlusi vastu ei võeta.
Meede 3.1 Ajaloo- ja kultuuripärandi väärtustamise investeeringute toetus, eelarve 55 000 eurot.
Meede 3.2 Kultuuripärandi hoidmine, eelarve 20 000 eurot.
Täpsema teabe ning infopäevade toimumise ajad avaldatakse lähiajal arenduskoja kodulehel (arenduskoda.ee), Virumaa Teatajas, Sõnumitoojas ning Arenduskoja liikmesomavalitsuste kodulehtedel.

Heiki Vuntus,
tegevjuht


s e i c

LAHEMAA RAHVUSPARK 

EUROPARK 

PÕHJA-EESTI KOHALIK TOIT

Arenduskoda MTÜ
Reg nr 80015180
Arveldusarve: EE392200001120185561 Swedbank
Roheline tn 19, Tapa 45107

Telefon: +372 325 8690
arenduskoda@arenduskoda.ee