MTÜ Arenduskoja 2018. a LEADER toetuse taotluste vastuvõtuvoor on avatud 5.–14. veebruar 2018. aastal:
Meede 1.1 Elulaadiettevõtluse toetus, eelarve 70 000 eurot.
Meede 1.2 Mikro- ja väikeettevõtete arendamine, eelarve 130 000 eurot.
Meede 2.1 Kogukonnainvesteeringute toetus, eelarve 90 000 eurot.
Meede 2.2 Aktiivne ja tegus kogukond – 2018. aastal taotlusi vastu ei võeta.
Meede 3.1 Ajaloo- ja kultuuripärandi väärtustamise investeeringute toetus, eelarve 55 000 eurot.
Meede 3.2 Kultuuripärandi hoidmine, eelarve 20 000 eurot.

Heiki Vuntus,
tegevjuht


s e i c

LAHEMAA RAHVUSPARK 

EUROPARK 

PÕHJA-EESTI KOHALIK TOIT

Arenduskoda MTÜ
Reg nr 80015180
Arveldusarve: EE392200001120185561 Swedbank
Roheline tn 19, Tapa 45107

Telefon: +372 325 8690
arenduskoda@arenduskoda.ee