Eelinfo LEADER toetustest 2019

MTÜ Arenduskoja 2019. a LEADER toetuse taotluste vastuvõtuvoor on avatud 4.–13. veebruar 2019. aastal:
Meede 1.1 Elulaadiettevõtluse toetus, eelarve 40 000 eurot.
Meede 1.2 Mikro- ja väikeettevõtete arendamine, eelarve 120 000 eurot.
Meede 2.1 Kogukonnainvesteeringute toetus, eelarve 120 000 eurot.
Meede 2.2 Aktiivne ja tegus kogukond, eelarve 25 000 eurot.
Meede 3.1 Ajaloo- ja kultuuripärandi väärtustamise investeeringute toetus, eelarve 50 000 eurot.
Meede 3.2 Kultuuripärandi hoidmine, eelarve 20 000 eurot.
Toetuste eelarve kokku on 375 000 eurot.

Täpsema teabe ning infopäevade toimumise ajad avaldatakse lähiajal arenduskoja kodulehel (arenduskoda.ee), Virumaa Teatajas, Sõnumitoojas ning Arenduskoja liikmesomavalitsuste kodulehtedel.

Heiki Vuntus,
tegevjuht


s e i c

LAHEMAA RAHVUSPARK 

EUROPARK 

PÕHJA-EESTI KOHALIK TOIT

Arenduskoda MTÜ
Reg nr 80015180
Arveldusarve: EE392200001120185561 Swedbank
Roheline tn 19, Tapa 45107

Telefon: +372 325 8690
arenduskoda@arenduskoda.ee