30. jaanuaril 2019 toimus Lehtse mitmeotstarbelises keskusehoones MTÜ Arenduskoja üldkoosolek. 67st liikmest oli kohal 47 esindaja. Arenduskoja liikmeteks on viis omavalitsust (Haljala, Kadrina, Kuusalu ja Tapa vald ning Loksa linn),  36 kolmanda sektori ning  26 ärisektori esindajat. Koosolek valis uue juhatuse järgmiseks kolmeaastaseks perioodiks. Juhatus otsustati valida ka seekord kuueliikmeline: kaks KOVi esindajat (Tapa ja Kuusalu vallast), kaks III sektori esindajat (Kadrina vallast ja Loksa linnast) ning kaks ärisektori esindajat (Kadrina ja Haljala vallast).
Hääletustulemusena selgus uue juhatuse koosseis: Urmas Kirtsi (Kuusalu Vallavalitsus), Riho Tell (Tapa Vallavalitsus), Helle Lootsmann (MTÜ Pensionäride Ühendus Loksa Kompass), Vahur Leemets (MTÜ Huviklubi Nelson), Andres Nukk (AS Nuka Kaubad) ja Helen Karus (Tektol Teenused OÜ).
Uus juhatus pidas samal päeval ka maha esimese koosoleku, kus valiti juhatuse esimeheks Urmas Kirtsi ja aseesimeheks Vahur Leemets.

 Heiki Vuntus, tegevjuht

 

 


s e i c

LAHEMAA RAHVUSPARK 

EUROPARK 

PÕHJA-EESTI KOHALIK TOIT

Arenduskoda MTÜ
Reg nr 80015180
Arveldusarve: EE392200001120185561 Swedbank
Roheline tn 19, Tapa 45107

Telefon: +372 325 8690
arenduskoda@arenduskoda.ee