MTÜ Arenduskoja 2019. a LEADER toetuse taotluste vastuvõtuvoor on avatud 4.–13. veebruar 2019.
Meede 1.1 Elulaadiettevõtluse toetus, eelarve 40 000 eurot.
Meede 1.2 Mikro- ja väikeettevõtete arendamine, eelarve 120 000 eurot.
Meede 2.1 Kogukonnainvesteeringute toetus, eelarve 120 000 eurot.
Meede 2.2 Aktiivne ja tegus kogukond, eelarve 25 000 eurot.
Meede 3.1 Ajaloo- ja kultuuripärandi väärtustamise investeeringute toetus, eelarve 50 000 eurot.
Meede 3.2 Kultuuripärandi hoidmine, eelarve 20 000 eurot.
Toetuste eelarve kokku on 375 000 eurot.

Projektitoetuse taotlusi saab esitada elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas 4. kuni 13. veebruarini 2019.
NB! Arenduskojas töötab projektide konsultant-spetsialist, kes nõustab taotlejaid. Toetuste ja nõustamise kohta saab infot ning juhendmaterjali MTÜ Arenduskoja veebilehelt arenduskoda.ee.

Heiki Vuntus,
tegevjuht


s e i c

LAHEMAA RAHVUSPARK 

EUROPARK 

PÕHJA-EESTI KOHALIK TOIT

Arenduskoda MTÜ
Reg nr 80015180
Arveldusarve: EE392200001120185561 Swedbank
Roheline tn 19, Tapa 45107

Telefon: +372 325 8690
arenduskoda@arenduskoda.ee