Arenduskoja juhatus otsustas 2. septembril toimunud koosolekul avada LEADER toetuse taotlusvooru meetmele M1.3 "COVID19-st tingitud majandusraskuste leevendamine" 15.–19. november 2021. Toetuse eelarve on 174240 eurot

Meetme M1.3 meetmelehega ja hindamiskriteeriumitega saab tutvuda arenduskoja kodulehel.

PRIA kinnitas juhatuse otsuse 1. oktoobril 2021.

Enne vooru toimuvad infopäevad Zoom-keskkonnas, millest informeerime edaspidi.

Heiki Vuntus, tegevjuht


s e i c

LAHEMAA RAHVUSPARK 

EUROPARK 

PÕHJA-EESTI KOHALIK TOIT

Arenduskoda MTÜ
Reg nr 80015180
Arveldusarve: EE392200001120185561 Swedbank
Roheline tn 19, Tapa 45107

Telefon: +372 325 8690
arenduskoda@arenduskoda.ee