Arenduskoja juhatus otsustas 24. septembril toimunud koosolekul avada LEADER toetuse taotlusvooru 2022. aastal meetmetele M1.2  "Mikro- ja väikeettevõtete arendamine", M2.1 "Kogukonna investeeringute toetus" M2.2 "Meede 2.2 Aktiivne ja tegus kogukond" ja M3.2 "Kultuuripärandi hoidmine" 28. veebruar kuni 4. märts 2022.

Meetmete eelarve on M 1.2 – 428 000 €, M 2.1 – 210 000 €, M 2.2 – 60 000 €, M 3.2 – 40 000 €. Meetmete eelarve kokku on 738 000 € 

Meetmelehtedega ja hindamiskriteeriumitega saab tutvuda arenduskoja kodulehel.

PRIA kinnitas juhatuse otsuse 30. septembril 2021. a.

Enne vooru toimuvad infopäevad Zoom-keskkonnas, millest informeerime edaspidi.

Heiki Vuntus, tegevjuht


s e i c

LAHEMAA RAHVUSPARK 

EUROPARK 

PÕHJA-EESTI KOHALIK TOIT

Arenduskoda MTÜ
Reg nr 80015180
Arveldusarve: EE392200001120185561 Swedbank
Roheline tn 19, Tapa 45107

Telefon: +372 325 8690
arenduskoda@arenduskoda.ee