Arenduskoja juhatus otsustas 5. oktoobril 2022 toimunud koosolekul avada LEADER toetuse taotlusvooru 2023. aastal meetmetele M1.2  "Mikro- ja väikeettevõtete arendamine" ja  M1.3  "COVID19-st tingitud majandusraskuste leevendamine" 27. veebruar kuni 3. märts 2023.

Meetmete eelarve on M1.2 – 50 699,35 € ja M1.3 – 20 603,50 €. 

Meetmelehtedega ja hindamiskriteeriumitega saab tutvuda arenduskoja kodulehel.

PRIA kinnitas juhatuse otsuse 26. oktoobril 2022. a.

Enne vooru toimuvad infopäevad Zoom-keskkonnas, millest informeerime edaspidi.

Heiki Vuntus, tegevjuht


s e i c

LAHEMAA RAHVUSPARK 

EUROPARK 

PÕHJA-EESTI KOHALIK TOIT

Arenduskoda MTÜ
Reg nr 80015180
Arveldusarve: EE392200001120185561 Swedbank
Roheline tn 19, Tapa 45107

Telefon: +372 325 8690
arenduskoda@arenduskoda.ee