21. aprillil 2015 kinnitas MTÜ Arenduskoja üldkoosolek "MTÜ Arenduskoda LEADER tegevuspiirkonna arengustrateegia 2014-2020",  koos dokumendi juurde kuuluvate lisadega (Lisa 1 MTÜ Arenduskoda tegevuspiirkonna sotsiaalmajanduslik analüüsLisa 2 MTÜ Arenduskoda piirkonna SWOT-analüüs ja organisatsiooni sisehindamise analüüsLisa 3 Hindamiskriteeriumid ja osakaalud meetmete lõikesLisa 4 MTÜ Arenduskoda tegevuspiirkonna küsitluse kokkuvõteLisa 5 Koostöö kokkulepped.) 
Samal koosolekul kinnitati ka MTÜ Arenduskoda 2014. a majandusaasta aruanne.
Samuti kiitis koosolek heaks perioodil 2014-2020 kaks elluviidavat rahvusvahelist koostööprojekti: "Kestlik ettevõtlus maal" (eeldatavad koostööpartnerid on LEADER tegevusgrupid Eestist, Soomest ja Lätist) ning "Rahvusvaheline koostöö säästva turisimi arenguks rahvusparkidega piirkonnas"  (eeldatavad koostööpartnerid on LEADER tegevusgrupid Eestist, Lätist, Sloveeniast ja Portugalist). 
Samal päeval toimus MTÜ Arenduskoda juhatuse koosolek, kus otsustati astuda MTÜ Eesti LEADER Liidu liikmeks.

Heiki Vuntus,
tegevjuht


s e i c

LAHEMAA RAHVUSPARK 

EUROPARK 

PÕHJA-EESTI KOHALIK TOIT

Arenduskoda MTÜ
Reg nr 80015180
Arveldusarve: EE392200001120185561 Swedbank
Roheline tn 19, Tapa 45107

Telefon: +372 325 8690
arenduskoda@arenduskoda.ee