Arenduskoja juhatuse koosolek toimub Tapal arenduskojas 28. oktoobril 2015 algusega kell 14.

Päevakord
1. MTÜ Arenduskoda LEADER strateegia perioodiks 2014–2020  rakenduskava meetmelehed.
2. Toetuse taotluse juurde esitatavate lisade kinnitamine.
3. MTÜ Arenduskoda LEADER strateegia perioodiks 2014–2020  rakenduskava ja eelarve kinnitamine 2015. ja 2016. aastaks.
4. Töötasustamine.
5. Jooksvad küsimused.

 


s e i c

LAHEMAA RAHVUSPARK 

EUROPARK 

PÕHJA-EESTI KOHALIK TOIT

Arenduskoda MTÜ
Reg nr 80015180
Arveldusarve: EE392200001120185561 Swedbank
Roheline tn 19, Tapa 45107

Telefon: +372 325 8690
arenduskoda@arenduskoda.ee