Päevakord
1. Põhikirja muudatusest
2. Juhatuse valimisest
3. Üldkoosolekust
4. Projektitaotluse hindamine, sealhulgas projektitaotluste paremusjärjestuse koostamise töökorra kinnitamine
5. MTÜ Arenduskoja LEADER strateegiaperioodi 2014–2020 rahvusvaheliste projektide heakskiitmine
6. Liikmeks vastuvõtmine
7. Jooksvad küsimused


s e i c

LAHEMAA RAHVUSPARK 

EUROPARK 

PÕHJA-EESTI KOHALIK TOIT

Arenduskoda MTÜ
Reg nr 80015180
Arveldusarve: EE392200001120185561 Swedbank
Roheline tn 19, Tapa 45107

Telefon: +372 325 8690
arenduskoda@arenduskoda.ee