MTÜ Arenduskoja juhatus otsustas oma 3. detsembril 2015. a toimunud juhatuse koosolekul, et LEADER projektitaotluste hindamiskomisjoni liikmete ja asendusliikmete leidmiseks viiakse liikmesomavalitsustes läbi konkurss perioodil 25. jaanuar kuni 29. veebruar 2016.

Konkursi korraldamiseks võeti vastu reglement ja kvoodid. Hindamiskomisjoni töö korralduseks on kinnitatud kaks töökorda: „Projektitaotluste hindamise ja projektitaotluse paremusjärjestuse koostamise organi moodustamine ja töörühma kodukord“ ja „Projektitaotluste hindamine, sealhulgas projektitaotluste paremusjärjestuse koostamine“.

Uus, 29. jaanuaril 2016 ametisse astuv juhatus peab kinnitama ka töökorra „Hindamiskomisjoni liikme taandamine projektitaotluse hindamisest“.

Pärast konkursi lõppu kinnitab juhatus konkursi tulemusena formeeruva hindamiskomisjoni.

Konkursi kohta saab ka infot liikmesomavalitsustest.

Töökorrad on leitavad ka menüü LEADER alammenüüst Töökorrad.

Heiki Vuntus


s e i c

LAHEMAA RAHVUSPARK 

EUROPARK 

PÕHJA-EESTI KOHALIK TOIT

Arenduskoda MTÜ
Reg nr 80015180
Arveldusarve: EE392200001120185561 Swedbank
Roheline tn 19, Tapa 45107

Telefon: +372 325 8690
arenduskoda@arenduskoda.ee