Päevakord 
1. Rakenduskava meetmelehtede täpsustamine ja kinnitamine
2. Hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine
3. Töökorra "LEADER projektitoetuste hindamismetoodika ja kriteeriumid" kinnitamine
4. Töökorra "Töörühma liikme taandamine projektitaotluse hindamisest" kinnitamine
5. Töökorra "Projektitoetuse taotluste menetlemisega seotud dokumentide registreerimise ja säilitamine" kinnitamine
6. Taotluste vastuvõtmise kontroll-lehe vormi kinnitamine
7. Arenduskoja audiitori kinnitamine
8. Jooksvad küsimused


s e i c

LAHEMAA RAHVUSPARK 

EUROPARK 

PÕHJA-EESTI KOHALIK TOIT

Arenduskoda MTÜ
Reg nr 80015180
Arveldusarve: EE392200001120185561 Swedbank
Roheline tn 19, Tapa 45107

Telefon: +372 325 8690
arenduskoda@arenduskoda.ee