2016. aasta detsembris toimunud infopäevadel teavitasime taotlejaid, et alates 1. märtsist 2017 esitatavad taotlused tuleb esitada läbi uue e-pria keskkonna.

Kahjuks oli see info ennatlik ning PRIA teavitas 24. jaanuaril 2017 LEADER tegevusgruppe, et uus e-pria keskkond ei ole tööks valmis enne 1. maid 2017.

Seega tuleb kõik LEADER toetuse taotlused, mis esitakse Arenduskoja taotlusvooru veebruaris ja märtsis 2017,  sisestada vanasse e-priasse aadressil https://epria.pria.ee/epria/.

Samuti tuleb vana e-pria kaudu esitada edaspidi ka kõik maksetaotlused nendel taotlejatel, kes on oma toetuse taotlused esitanud vana e-pria kaudu.

Heiki Vuntus,
tegevjuht


s e i c

LAHEMAA RAHVUSPARK 

EUROPARK 

PÕHJA-EESTI KOHALIK TOIT

Arenduskoda MTÜ
Reg nr 80015180
Arveldusarve: EE392200001120185561 Swedbank
Roheline tn 19, Tapa 45107

Telefon: +372 325 8690
arenduskoda@arenduskoda.ee