PÄEVAKORD

1. MTÜ Arenduskoja 2016. a aastaaruanne. (Alari Kirt, Heiki Vuntus)
2. MTÜ Arenduskoja 2016. aasta raamatupidamise auditeerimine (Heiki Vuntus)
3. Meetme 2.1 Kogukonna investeeringute toetus projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine (Vello Teor, Alari Kirt)
4. MTÜ Arenduskoja rahvusvahelise LEADER  koostööprojekti  „Säästva turismi arengu põhimõtete rakendamine rahvuspargi / kaitseala piirkondades“ („Implementation of sustainable tourism development principles in national park/protected area regions“ – lühinimetus „Sustainable tourism development”) ettevalmistusest (Sirje Kuusik)
5. MTÜ Arenduskoja rahvusvahelise LEADER koostööprojekti „Kestlik ettevõtlus maal!“ (“Sustainable entrepreneurship in countryside”) tegevuste ülevaade (Eha Paas)
6. MTÜ Arenduskoja Eesti-sisese LEADER  koostööprojekti „Põhja-Eesti kohalik toit“ tegevuste ülevaade (Eha Paas)
7. Põhjaranniku LEADER tegevusgruppide ühistegevusest teemal „Pealinnast piirilinnani“ (Heiki Vuntus)

 


s e i c

LAHEMAA RAHVUSPARK 

EUROPARK 

PÕHJA-EESTI KOHALIK TOIT

Arenduskoda MTÜ
Reg nr 80015180
Arveldusarve: EE392200001120185561 Swedbank
Roheline tn 19, Tapa 45107

Telefon: +372 325 8690
arenduskoda@arenduskoda.ee