Arenduskoda korraldab 3.–9. septembrini 2017. a hindamiskomisjoni ja juhatuse liikmetele ning tegevmeeskonnale LEADER rahvusvahelisele koostööprojektile „Rahvusvaheline koostöö säästva turismi arenguks rahvusparkidega piirkondades“ lisandväärtuse andmise õppe-motivatsioonireisi Hispaania Kuningriiki LAG Asociación Para El Desarrollo Integral De La Sierra Oeste De Madrid ja LAG ARACOVE piirkondadesse ning turismiobjektide külastamise, mis on integreeritud loodusparkidega.
Kohtutakse LEADER tegevusgruppide esindajatega ning tutvutakse LEADER rahastuse saanud projektidega.

Heiki Vuntus, tegevjuht


s e i c

LAHEMAA RAHVUSPARK 

EUROPARK 

PÕHJA-EESTI KOHALIK TOIT

Arenduskoda MTÜ
Reg nr 80015180
Arveldusarve: EE392200001120185561 Swedbank
Roheline tn 19, Tapa 45107

Telefon: +372 325 8690
arenduskoda@arenduskoda.ee