Arenduskoja LEADER toetuste projektitaotluste vastuvõtt 4.–8. märts 2024

Kohalik LEADER tegevusgrupp MTÜ Arenduskoda võtab vastu LEADER strateegia meetmete 2024. a toetuste projektitaotlusi.

Meetme 1.1 „Mikro- ja väikeettevõtete arendamine“, meetme 2.1 „Kogukonna investeeringute toetamine“  ja meetme 2.2 „Aktiivne ja tegus kogukond“ projektitoetuse taotlusi saab esitada läbi E-PRIA 4. märtsist (alates kl 8.00) kuni 8. märtsini (lõpp kl 16.59) 2024.

Infopäev toimub virtuaalselt Zoom-keskkonnas 9. veebruaril 2024. a kell 15. Registreerimine infopäevale kuni 6. veebruarini (registreerimislink).

Toetuse ja nõustamise kohta saab teavet ja juhendmaterjale MTÜ Arenduskoja veebilehelt arenduskoda.ee. Info: arenduskoda@arenduskoda.ee ja tel 5648 5208.

(Avaldatud 17.01.2024)

(Eelteade 2024. a LEADER taotlusvoorudest avaldatud 14.12.2023)

Scroll to top