Rahvusvaheline koostöö säästva turismi arenguks rahvusparkidega piirkondades

Projekti lõpuüritusel 26. juuli – 2. august 2021 Madeiral osalenud partnerite esitlused ja töögrupipide töölehed:
1. Arenduskoda (Eesti)
2. Rohelise-Jõemaa Koostöökogu (Eesti)
3. Kodukant Läänemaa (Eesti)
4. LAG Ziemeļkurzemes biznesa asociacija (Läti)
5. LAG Cesu rajona lauku partneriba
 (Läti)
6. LAG Society for Rural Development of the Land between Snežnik and Nanosom
 (Sloveenia)
7. LAG Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah (Sloveenia)
8. LAG Soča Valley
 (Sloveenia)
9. LAG ATACHA
 (Portugal)
10. Töögruppide töölehed

Projekti lõpuüritus toimub 26. juuli – 2. august 2021 Madeiral. Kava

Arendusseminar-õppereis “Lugude jutustamine” toimub 19.–20.11.2020 Rohelise Jõemaa Koostöökogu piirkonda. Õppereisi kava.

Lahemaa Rahvuspargi turismipiirkonna külastajate uuringu tulemuste analüüs 2020 (Tatjana Koor).
Ankeet eestikeelneingliskeelnevenekeelne

Projekti õppereis Lahemaa piirkonnas toimub 7.-8. september 2020. a.

Ettekanne “Säästva turismi printsiipide rakendamine rahvusparkide/kaitsealadega piirkondades” (Katrin Suursoo) LEADER suveseminaril 11. augustil 2020. a Jänedal.

Projekti õppereis Lahemaa piirkonnas toimub 1.-6. juuni 2020.aNB! Seoses viirusega õppereisi ei toimu.

  1. detsembril 2019 anti pidulikul üritusel Brüsselis Lahemaa Rahvuspargi ning Arenduskoja esindajatele üle Europargi sertifikaat.

Projekti õppereis Madeirale toimub 28. september – 5. oktoober 2019. a.

Koostööprojekti “Säästva turismi arendamine” tegevuste raames toimub õppereis 14.–15.08.2019 Rohelise Jõemaa Koostöökogu ja 15.–17.08.2019 tutvutakse Arenduskoja piirkonnaga. Osalevad partnerid Lätist, Sloveeniast, Portugalist ja Eestist. Reisikava on inglise keeles.

Projekti õppereis Sloveeniasse toimub 13.-17.mai 2019. a.

Projekti õppereis Portugali toimub 8.-12. aprill 2019. a.
Lisatud esitlused: “Sustainable tourism development” (Katrin Suursoo), “Matsalu National Park best practises” (Nele Sõber)

Projekti “Säästva turismi arendamine“ raames toimub 26. novembril 2018 Matsalu piirkonnas Dirhami Külalistemajas arendusseminar “Säästva turismi teenuste ja kaasaegne turundusvahendid”. Ürituse kava. Arendusseminari ettekanded sh Marko Saue näpunäited  leiate MTÜ Kodukant Läänemaa kodulehelt: http://kklm.ee/arendusseminar-kaasaegsed-turundusvahendid-ettekanded/
Tekkinud küsimuste ja vastustega saab tutvuda siin.

Lahemaa rahvuspargi turismipiirkonna säästva arengu strateegia 2019-2030+

  1. oktoobril 2018 toimub algusega kell 15.45 Kolgaküla rahvamajas projekti “Säästva turismi arendamine“ raames koostatud „Säästva turismi strateegia“ tutvustamine. Ürituse kava. Katrin Suursoo ettekanne. Lahemaa Rahvuspargi turismipiirkonna säästva arengu strateegia 2019-2030+ (projekt) – koostaja Tatjana Koor. 
  2. septembril 2018 toimub  Kuusiku Loodustalus projekti “Säästva turismi arendamine“ raames koostatava „Säästva turismi strateegia“ V seminar. Ürituse kava.

Projekti “Säästva turismi arendamine“ SUVEÜLIKOOL toimub Cesise piirkonnas Lätis 13.-16.09.2018. Ootame osalema kõiki seniseid projektis osalejaid ja kõiki MTÜ Arenduskoja liikmeid, eesmärgiga tutvuda Cesis Rahvuspargis toimetavate inimestega ning piirkonna ettevõtjatega, anda oma panus Lahemaa piirkonna (kogu Arenduskoja piirkond) säästva turismi strateegiasse ning Säästva turismi projekti eesmärgi saavutamisse. Õppereisi kava on siin.

Projekti “Säästva turismi arendamine” õppereis Kodukant Läänemaa piirkonda toimub 21–22- august 2018. Õppereisi kava on siin.

  1. juunil 2018 toimub  Kuivoja Puhkekeskuses projekti “Säästva turismi arendamine“ raames koostatava „Säästva turismi strateegia“ IV seminar. Ürituse kava.
  2. mail 2018 toimub  Puhkekeskuses Valkla Rand projekti “Säästva turismi arendamine“ raames koostatava „Säästva turismi strateegia“ III seminar. Ürituse kavaEsitlusedSäästva turismi arengustrateegiast Lahemaa RP turismipiirkonna kui sihtkohakülastajaprofiili kirjeldus ja analüüs (Liis Juust, Tatjana Koor, Tiina Viin)

Projekti õppereis Sloveeniasse toimub 7.-11. maini 2018. a. Õppereisi ajal toimub juhtkomisjoni koosolek ning strateegiaseminar.

Rohelise Jõemaa Koostöökogu korraldab 23.-24. mail 2018. a õppereisi Kodukant Läänemaa ja Arenduskoja piirkonna esindajatele, et tutvustada Soomaa Rahvuspargis toimetavaid inimesi ning piirkonna ettevõtjaidÕppereisi kava on siin.

  1. aprillil 2018. a toimub Palmses Lahemaa rahvuspargi keskuses projekti “Säästva turismi arendamine“ raames koostatava „Säästva turismi strateegia“ II seminar. Ürituse kava. EsitlusedSäästva turismi arendamine (Liis Juust, Tatjana Koor)

MTÜ Arenduskoda korraldab koos MTÜ Kodukant Läänemaaga ja MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökoguga 21. märtsil 2018. a arendusseminari “Madalhooaja teenuste arendamine”. Ürituse kavaEsitlusedLahemaa strateegia koostamise avaseminar (Tatjana Koor, Tiina Viin, Liis Juust), Madalhooaeg ja teenused Arma Ratsatalus (Mare Kalme), Säästev turism kaitsealadel (Nele Sõber), Madalhooaja turismiteenused Kodukant Läänemaa piirkonnas (Kaja Karlson), Kohalike kaasatus ja sesoonsus Lahemaa rahvuspargi turismikorralduses (Kaisa Linno), Madalhooaja teenuste arendamine Rohelise Jõemaa Koostöökogu piirkonnas (Aivar Ruukel), Suundumused ja seda mõjutavad tegurid turismis (Tatjana Koor), Välisturistide sihtrühmade tarbijakäitumise uuring Soomaa ja Lahemaa rahvusparkide mõjupiirkondades (Sirje ja Rein Kuusik), Hooajalisus Puhkekeskuses Valkla Rand (Liis Jürimäe)

  1. märtsil 2018. a toimub Tapa kultuurikojas projekti “Säästva turismi arendamine“ raames koostatava „Säästva turismi strateegia“ tutvustamise avaseminar. (Päevakava) MTÜ Arenduskoda on algatanud Lahemaa säästva turismi arengustrateegia koostamise rahvusvahelise projekti “Säästva turismi arendamine” raames. Strateegia valmib käesoleva aasta detsembriks, mil oleme koostöös Keskkonnaametiga planeeritud taotleda EUROPARC-i sertifikaati/tunnistust. EUROPARC sertifikaat on praktiline töövahend, et aidata arendada Lahemaa piirkonnas turismi, säästes seejuures loodust ja kogukonda. Hästi hallatud säästva turismi kaudu tekib mõõdetav kasu kohalikule majandusele, kogukonnale ja keskkonnale ning positiivne kuvand kaitsealale.  Avaseminari esitlused: TÜ Pärnu KolledžNele Sõber

Lahemaa säästva turismi arengustrateegia seminaride toimumise ajad:
12. märts 2018 – Avaseminar (Tapa kultuurikojas)
9. aprill 2018 – 1. strateegia seminar (Keskkonnaameti Palmse kontoris)
14. mai 2018 – 2. strateegia seminar (koht täpsustamisel)
4. juuni 2018 – 3. strateegia seminar (koht täpsustamisel)
10. september 2018 –  3. strateegia seminar (koht täpsustamisel)

1.-3. novembril 2017 toimub õppereis Lätti Põhja-Kurzeme piirkonda teemal: “Külastuspäevad rahvuspargis – tähtis turundusvahend maapiirkondades säästva turismi arendamisel.” Arenduskojast osalevad õppereisil projekti tegevmeeskond ning projekti avaüritusse panustanud aktiivsed ettevõtjad. Õppereisi lühikokkuvõte. Presentatioonid: “Kolkacape – meeting place“, “From heritage recourses to tourism products

Keskkonnaamet avaldas uudise projekti avaüritusest.
Avaüritusel osalejad enne ringsõitu.

Avaürituse presentatsioonid:

Projektist lühidalt
ATAHCA Touristic Promotion
Cesis marketing, Rudite Vasile
Cesis NorthKurzeme Nature education, Anda Andrušaite
Europarc, Nele Sõber
Läänemaa nature education, Nele Sõber
Lahemaa marketing, Sirje Kuusik
Lahemaa nature education, Sirje Kuusik
Matsalu National Park marketing, Nele Sõber
Nature education system, Maris Kivistik
North-Kurzeme marketing, Alanda Pūliņa
Snežnik Nanos Marketing, Anita Kranjc
Soča Valley nature education, Erika Kovačič
Soomaa loodusharidus, Aivar Ruukel
Soomaa marketing, Kadi Ruumet
Tiglav marketing, Majda Odar
Tiglav nature education, Maida Odar

Projekti avaüritus toimub 27.-29. septembril 2017 Roosta Puhkekülas. Avaürituse täpsustatud kava.
Projekti “Säästva turismi printsiipide rakendamine rahvusparkide/kaitsealadega piirkondades” kirjeldus.
Koostööleping eesti keeles ning inglise keeles.
PRIA otsus projekti rahastamisest.

Arenduskoja üldkoosolek kiitis 29. jaanuaril 2016. a heaks rahvusvahelise koostööprojekti LEADER perioodiks 2014–2020 ja otsustas alustada selle koostamist ning ettevalmistavaid tegevusi:
„Rahvusvaheline koostöö säästva turismi arenguks rahvusparkidega/kaitsealadega piirkondades“ („Transnational cooperation for development of sustainable tourism in national parks areas“) juhtpartner on MTÜ Arenduskoda, partnerid Eestist on Rohelise Jõemaa Koostöökogu ja Kodukant Läänemaa, Lätist LAG Ziemeļkurzemes biznesa asociācija ja LAG Cēsu rajona lauku partnerība, Sloveeniast LAG Society for Rural Development of the Land between Snežnik and Nanos ja LAG Soča Valley ning Portugalist LAG ATACHA ja LAG ADRAMA. Koostööprojekt vastab MTÜ Arenduskoja LEADER tegevuspiirkonna arengustrateegia 2014–2020 prioriteedile nr 4 „Koostöövõrgustikud“ ja rakenduskava meetmele 4.1 „MTÜ Arenduskoda koostöö ja jätkusuutlikkus. Projekti orienteeruv eelarve on 120 000 eurot, millest toetuse taotlus on 85%.

Koostööprojekti ettevalmistav õppe-motivatsioonireisi Portugali KTG ATAHCA tegevuspiirkonda 9.-15. oktoober 2016.

15.-17. novembril 2016 osalevad rahvusvahelise koostööprojekti „Rahvusvaheline koostöö säästva turismi arenguks rahvusparkidega/kaitsealadega piirkondades“  koostöölepingu allkirjastamisel Sloveenias Kobaridis juhatuse esimees Alari Kirt, tegevjuht Heiki Vuntus ja projektijuht Sirje Kuusik.

Scroll to top