Arenduskoja üldkoosolek kinnitas LEADER ühisstrateegia aastateks 2023-2027

Täna, 18. mail 2023 toimunud MTÜ Arenduskoja üldkoosolekul võeti vastu ja kinnitati LEADER tegevuspiirkonna ühisstrateegia aastateks 2023-2027. Koosolekul oli 57st liikmest kohal 31 ehk 54%. Strateegia koostamiseks oli Arenduskoda sõlminud lepingu Tiina Raudlaga, kelle eestvedamisel olid valminud ka meie eelmiste perioodide strateegiad. Suure töö strateegia koostamisel tegid ära viie temaatilise töörühma liikmed. Tänud kõikidele panustajatele! […]

Arenduskoda taotleb toetust LEADER-ühisstrateegia elluviimiseks

LEADER tegevusrühma MTÜ Arenduskoda, mille tegevuspiirkonna moodustavad Haljala (Vihula valla territoorium enne ühinemist Haljala vallaga), Kadrina, Kuusalu ja Tapa (Tapa valla territoorium enne ühinemist Tamsalu vallaga) vald ning Loksa linn, alustab oma tegevuspiirkonnas „Kohaliku arengu ühisstrateegia 2023–2027“ rakendamist ning kavatseb esitada taotluse kohaliku tegevusrühma toetuse saamiseks. Strateegia rakendamisel kasutatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava […]

Arenduskoja liikmete üldkoosolek toimub 18. mail

Arenduskoja liikmete üldkoosolek toimub 18. mail 2023. a algusega kell 14.00 Tapa Kultuurikojas. Päevakava põhipunktid on: 1. Arenduskoja LEADER strateegia perioodiks 2023–2027 kinnitamine. 2. Arenduskoja LEADER toetuse perioodiks 2023–2027 taotlemine. 2. Arenduskoja 2022. majandusaasta aruande kinnitamine. 3. Arenduskoja 2024. a liikmemaksu suuruse kinnitamine. Heiki Vuntus, tegevjuht

Lõppenud on Arenduskoja liikmete rahulolu uuring

Ajavahemikul 03.04.-09.04.2023 viis Osaühing KT Europroject Management MTÜ Arenduskoda tellimusel läbi Arenduskoja liikmete rahulolu uuringu, mille eesmärgiks oli saada sisendit uue perioodi strateegia ettevalmistamise käigus korraldatava sisehindamise koolitusele. Küsimustik koosnes viiest teemast: 1) eestvedamine ja juhtimine, 2) personalijuhtimine, 3) koostöö huvigruppidega, 4) ressursside juhtimine ja 5) teenuste osutamine. Oma rahulolu palusime hinnata 5-punkti skaalal (ei […]

Scroll to top