Arenduskoja LEADER tegevusrühm taotleb toetust Sotsiaalfond+ meetme elluviimiseks

Kohalik LEADER tegevusrühm MTÜ Arenduskoda, mille tegevuspiirkonna moodustavad Haljala (Vihula valla territoorium enne ühinemist Haljala vallaga), Kadrina, Kuusalu ja Tapa (Tapa valla territoorium enne ühinemist Tamsalu vallaga) vald ning Loksa linn, annab teada, et kavatseb esitada kohaliku tegevusrühma toetuse taotluse meetme 21.4.9.2 „Kogukonna juhitud kohalik areng“ MTÜ Arenduskoda  tegevuspiirkonna ühisstrateegias sisalduva Euroopa Sotsiaalfond+ meetme elluviimiseks. […]

PRIA juhendamisteenus LEADER projektitoetuse taotlejatele

Kohalike kogukondade arenguks suunatud LEADER toetuste taotlejatel on võimalik 19. veebruarist 8. märtsini 2024 kasutada uue teenusena juhendamist, mis aitab kliente taotluse esitamisel ning toob nende võimalused paremini esile. PRIA juhendamisteenus ei ole taotlejatele kohustuslik, kõik vajalikud dokumendid võib kokku panna ka iseseisvalt või kasutada konsulendi abi. Tegemist on hea lisavõimalusega, mis annab taotlejale kindlustunnet. […]

Arenduskoja LEADER toetuste projektitaotluste vastuvõtt 4.–8. märts 2024

Kohalik LEADER tegevusgrupp MTÜ Arenduskoda võtab vastu LEADER strateegia meetmete 2024. a toetuste projektitaotlusi. Meetme 1.1 „Mikro- ja väikeettevõtete arendamine“, meetme 2.1 „Kogukonna investeeringute toetamine“  ja meetme 2.2 „Aktiivne ja tegus kogukond“ projektitoetuse taotlusi saab esitada läbi E-PRIA 4. märtsist (alates kl 8.00) kuni 8. märtsini (lõpp kl 16.59) 2024. Infopäev toimub virtuaalselt Zoom-keskkonnas 9. […]

Scroll to top