LEADER strateegia koostamine 2023-2027

LEADER tegevusrühm MTÜ Arenduskoda, mille tegevuspiirkonna moodustavad Haljala (Vihula valla territoorium enne ühinemist Haljala vallaga), Kadrina, Kuusalu ja Tapa (Tapa valla territoorium enne ühinemist Tamsalu vallaga) vald ning Loksa linn, alustab LEADER strateegia koostamist perioodiks 2023–2027 ning taotleb kohaliku tegevusrühma toetust strateegia ettevalmistamiseks.
Täpsem info kodulehel arenduskoda.ee, tel 5648 5208 või arenduskoda@arenduskoda.ee.

Toetuse taotlus kinnitati MTÜ Arenduskoja üldkoosolekul 28. jaanuaril 2022. a.
Otsus nr 1 – Kinnitada MTÜ Arenduskoda LEADER strateegia 2023–2027 ettevalmistamise tegevuskava ja eelarve. Vastavalt vajadusele on edaspidi tegevuskava ja eelarve muutmise ja täiendamise õigus MTÜ Arenduskoja juhatusel. (Lisa 2, Lisa 3 )
Otsus nr 2 – Taotleda LEADER kohalik tegevusrühma MTÜ Arenduskoda LEADER strateegia perioodiks 2023–2027 ettevalmistamise toetust. Esitada taotlus koos kinnitatud tegevuskava ja lisadega PRIAle.

MTÜ Arenduskoja üldkoosoleku protokoll 28.01.2022 ja lisad (Lisa 1 – MTÜ Arenduskoja tegevuspiirkonna asustatud punktid; Lisa 2 – MTÜ Arenduskoda LEADER strateegia 2023–2027 tegevuskava; Lisa 3 –Arenduskoja LEADER strateegia 2023–2027 ettevalmistuse eelarve; Lisa 4 – MTÜ Arenduskoda strateegia 2023–2027 koostamine; Üldkoosolekul osalejate EMTAKi koodide analüüs 28.01.2022; Üldkoosolekul osalejate sektorite osakaal 28.01.2022)

LEADER kohaliku arengu strateegia 2023-2027 ettevalmistamise toetust rakendatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ meetme 19 „Toetus LEADERi kohalikule arengule“ allmeetme 19.1 „Kohaliku arengu strateegiate ettevalmistamine“ raames antava kohaliku arengu strateegia 2023–2027 alusel. Tutvustus PRIA kodulehel.

Maaeluministeeriumi määrus „LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetus“
Määrus Riigi Teatajas 
SELETUSKIRI maaeluministri määruse „LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetus“ eelnõu juurde.

 Eesti maaelu arengukava (MAK) toetuse teade.

Strateegia koostamise avaüritus toimub 12. mail 2022. Presentatsioon.

Strateegia seminar toimub 27. septembril 2022. PäevakavaUuring kitsaskohtadest

Arenduskoja koostööprojektide töörühma 1. koosolek toimub 19. oktoobril 2022. PäevakavaEsitlus

Arenduskoja kogukondade arendamise töörühma 1. koosolek toimub 21. oktoobril 2022. PäevakavaEsitlus

Arenduskoja keskkonna töörühma 1. koosolek toimub 25. oktoobril 2022. PäevakavaEsitlus

Arenduskoja ettevõtluse töörühma 1. koosolek toimub 28. oktoobril 2022. PäevakavaEsitlus

Arenduskoja sotsiaalvaldkonna töörühma 1. koosolek toimub 3. novembril 2022. Päevakava.

Arenduskoja keskkonna töörühma 2. koosolek toimub 7. novembril 2022. Päevakava.

Arenduskoja koostööprojektide töörühma 2. koosolek toimub 8. novembril 2022. Päevakava.

Arenduskoja ettevõtluse töörühma 2. koosolek toimub 15. novembril 2022. Päevakava.

Arenduskoja kogukondade arendamise töörühma 2. koosolek toimub 16. novembril 2022. Päevakava.

Arenduskoja keskkonna töörühma 3. koosolek toimub 21. novembril 2022. Päevakava.

Arenduskoja sotsiaalvaldkonna töörühma 2. koosolek toimub 23. novembril 2022. Päevakava.

Arenduskoja koostööprojektide töörühma 3. koosolek toimub 24. novembril 2022. Päevakava.

Arenduskoja kogukondade arendamise töörühma 3. koosolek toimub 7. detsembril 2022. Päevakava.

Arenduskoja ettevõtluse töörühma 3. koosolek toimub 7. detsembril 2022. Päevakava.

Arenduskoja sotsiaalvaldkonna töörühma 3. koosolek toimub 12. detsembril 2022. Päevakava.

Arenduskoja strateegia töörühmade ühisseminar toimub 20. detsembril 2022. a. PäevakavaEttekanne.

Arenduskoja kogukondade arendamise töörühma meetmekoosolek toimub 13. märtsil 2023, algus kell 10.00. Päevakava.

Arenduskoja koostööprojektide töörühma meetmekoosolek toimub 14. märtsil 2023, algus kell 10.00. Päevakava.

Arenduskoja ettevõtluse töörühma meetmekoosolek toimub 14. märtsil 2023, algus kell 13.00. Päevakava.

Arenduskoja keskkonna töörühma meetmekoosolek toimub 15. märtsil 2023, algus kell 10.00. Päevakava.

Arenduskoja sotsiaalvaldkonna töörühma meetmekoosolek toimub 15. märtsil 2023, algus kell 13.00. Päevakava.

Arenduskoja rahvusvaheline LEADER koostööprojektide konverents “Kestlik koostöö” toimub Jänedal 19.–20. jaanuar 2023. Päevakava.

Esitlused: Heiki Vuntus, Arenduskoja tegevjuhtEha Paas, Arenduskoja projektijuhtMarjo Tolvanen, LAG Sepra tegevjuhtKatrin Suursoo, Arenduskoja projektijuhtMojca Metličar, LAG Bogastvo PodeželjaGreta Černilogar, LAG Soča ValleyAleš Zidar, LAG Between Snežnik and NanosAnda Andrušaite, LAG CESIS Rural District PartnershipAndra Radkevica, North Kurzeme Business AssociationAino Viinapuu, Rohelise Jõemaa KoostöökoguSille Noor, Ida-Harju KoostöökodaSigne Valdmann, Põhja-Harju KoostöökoguMaarja Pikkmets, Kodukant LäänemaaKaido Veski.
Konverentsi video.

Summary of 3 workgroups of conference January 19 2023 in English
Konverentsi töögruppide kokkuvõte 19.01.2023 eesti keeles

Arenduskoja LEADER strateegia koostamise rahvakoosolekud toimuvad 23. jaanuaril Kolgaküla Rahvamajas, 24. jaanuaril Loksa Kultuurikeskuses, 25. jaanuaril Võsu Rannaklubis, 26. jaanuaril Kadrina Raamatukogus, 30. jaanuaril Tapa Kultuurikojas, 2. veebruaril Kuusalu Rahvamajas. Kõik koosolekud algavad kell 15.00.
Päevakava: 1. MTÜ Arenduskoja LEADER perioodi 2014–2022 lühikokkuvõte; 2. MTÜ Arenduskoja LEADER perioodi 2023–2027 prioriteedid, eesmärgid, tegevused.
Osalemisest palume teada anda, registreerides end lingil 
https://forms.gle/NfiVzaox9Dc9n6CN8
Esitlused: Perioodi 2014-2021 lühikokkuvõte, Heiki VuntusUue perioodi strateegia kavandi tutvustus, Tiina Raudla

Arenduskoja LEADER strateegia 2023-2027 sisehindamise koolitus toimub 12. aprillil 2023 algusega kell 9.00 Õnnela Külalistemajas. Kava.
Arenduskoja liikmete rahulolu-uuring viidi läbi 30.03.-07.04.2023. Uuringu kokkuvõte.

MTÜ Arenduskoda Leader tegevuspiirkonna ühisstrateegia perioodiks 2023–2027

Scroll to top