LEADR toetusvooru esitati 50 taotlust

MTÜ Arenduskoda korraldas 4.–8. märtsini Euroopa Liidu uue Leader-perioodi esimese taotlusvooru kolmes meetmes. Toetustena läks jagamisele üle poole miljoni euro. Esitati kokku 50 projektitaotlust: „Mikro- ja väikeettevõtete arendamise meetmesse on 20 taotlust, kuid nende kogusumma on väiksem kui jagamiseks eraldatud 340 590 eurot. Kogukonna investeeringute meetmesse tuli 16 taotlust, kogusumma ületab kahekordselt toetuseks kavandatud 136 235 eurot. Meetmesse „Aktiivne ja tegus kogukond“ on 14 taotlust ja ka nende kogusumma ületab jagamisele suunatud 88 553 eurot.

Hindamiskomisjon külastab parema ülevaate saamiseks 1. aprillil 15 investeeringu objekti. Meetme M1.1 „Mikro- ja väikeettevõtete arendamine“ hindamiskomisjon toimub 2. aprillil.  Meetme M2.1 „Kogukondade investeeringute toetamine“ ja M2.2 „Aktiivne ja tegus kogukond“ hindamiskomisjonide koosolekud toimuvad 5. aprillil. Pärast hindamistulemuste põhjal koostatud taotluste paremusjärjestuste selgumist esitatakse need  Arenduskoja juhatusele kinnitamiseks.

Heiki Vuntus, tegevjuht

Scroll to top