Arenduskoja juhatuse koosolek toimub 12. aprillil 2024

Arenduskoja juhatuse koosolek toimub 12. aprillil 2024 algusega kell 10 Arenduskojas.
Päevakord
1. Meetmete M1.1, M2.1 ja M2.2 projektitaotluste paremusjärjestuste kinnitamine.
2. Aastaaruande ja audiitori otsuse üldkoosolekule suunamine.
3. Arenduskoja 2025. a liikmemaksust.
4. Üldkoosoleku toimumise aja kinnitamine.
5. Arenduskoja uue perioodi koostööprojektide tutvustus ja suunamine üldkoosolekule kinnitamiseks.
6. Juhatuse seitsmenda liikme valimisest.

Heiki Vuntus, tegevjuht

Scroll to top