Eelteade 2024. a LEADER taotlusvoorudest

Arenduskoja juhatus kinnitas 12. detsembril 2023. a MTÜ Arenduskoda LEADER strateegia perioodiks 2023–2027 rakenduskava ja eelarve 2024. aastaks. 2024. aastal toimuvad taotlusvoorud meetmele Meede 1.1. Mikro- ja väikeettevõtete arendamine, Meede 2.1. Kogukonna investeeringute toetamine, Meede 2.2. Aktiivne ja tegus kogukond ja Meede 3.1. MTÜ Arenduskoda koostöö ja jätkusuutlikkus. Kinnitati 2024. a meetmete eelarve järgmiselt: M […]

Arenduskoja Pärli konkurss

MTÜ Arenduskoja juhatus kinnitas 12. detsembril Arenduskoja tunnustamise korra – Aunimetuse Arenduskoja Pärl statuudi. Arenduskoja Pärl on aunimetus, mida antakse Arenduskojaga seotud inimestele, kes on näidanud üles pühendumust, entusiasmi ning panust MTÜ arengusse ja edenemisse ning julgustab teisi samuti panustama oma oskuste, aja ja energiaga MTÜ eesmärkide saavutamisele. See aunimetus tunnustab kandidaatide erakordset rolli Arenduskoja […]

Scroll to top