Leader määrus 2023 – 2027

LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 rakendamine (Vastu võetud 30.05.2023 nr 29)

SELETUSKIRI regionaalministri määruse „LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 rakendamine“ eelnõu juurde

Maaeluministri ja regionaalministri määruste muutmine seoses LEADERiga

SELETUSKIRI regionaalministri määruse „Maaeluministri ja regionaalministri määruste muutmine seoses LEADERiga“ eelnõu juurde

Scroll to top