2023. aasta Arenduskoja Leader toetuste taotlusvoorud 27. veebruarist 3. märtsini

Arenduskoja juhatus otsustas 5. oktoobril 2022 toimunud koosolekul avada LEADER toetuse taotlusvooru 2023. aastal meetmetele M1.2  Mikro- ja väikeettevõtete arendamine” ja  M1.3  “COVID19-st tingitud majandusraskuste leevendamine” 27. veebruar kuni 3. märts 2023.
Meetmete eelarve on M1.2 – 50 699,35 € ja M1.3 – 20 603,50 €. 
Meetmelehtedega ja hindamiskriteeriumitega saab tutvuda arenduskoja kodulehel.
PRIA kinnitas juhatuse otsuse 26. oktoobril 2022. a.
Enne vooru toimuvad infopäevad Zoom-keskkonnas, millest informeerime edaspidi.

Scroll to top