Arenduskoja LEADER-strateegia koostamine

LEADER tegevusrühma MTÜ Arenduskoda, mille tegevuspiirkonna moodustavad Haljala (Vihula valla territoorium enne ühinemist Haljala vallaga), Kadrina, Kuusalu ja Tapa (Tapa valla territoorium enne ühinemist Tamsalu vallaga) vald ning Loksa linn,
LEADER strateegia koostamise perioodiks 2023–2027
avakoosolek toimub 12. mail algusega kell 14.15 Tapa Kultuurikojas
.
Tutvustame tegevuspiirkonna strateegia koostamise tegevuskava ning uue rahastusperioodi arengusuundi.
Oodatud on kõik piirkonna avaliku, äri ja kolmanda sektori esindajad ning aktiivsed elanikud.
Eelregistreerimine kuni 9. maini 2022 registreerimisvormi vahendusel.
Tule ja anna oma panus piirkonna edenemisele!

Scroll to top