Arenduskoda valis uue juhatuse

28. jaanuaril 2022. a toimus Õnnela Külalistemajas MTÜ Arenduskoja üldkoosolek. 57st liikmest oli kohal 34 esindajad. Arenduskoja liikmeteks on viis omavalitsust (Haljala, Kadrina, Kuusalu ja Tapa vald ning Loksa linn),  30 kolmanda sektori ning  23 ärisektori esindajat. Koosolek valis uue juhatuse järgmiseks kolmeaastaseks perioodiks. Juhatus otsustati valida ka seekord kuueliikmeline: kaks KOVi esindajat (Tapa ja Kuusalu vallast), kaks III sektori esindajat (Kadrina vallast ja Loksa linnast) ning kaks ärisektori esindajat (Kadrina ja Haljala vallast).
Hääletustulemusena selgus uue juhatuse koosseis: Urmas Kirtsi (Kuusalu Vallavalitsus), Alari Kirt (Tapa Vallavalitsus), Helle Lootsmann (MTÜ Pensionäride Ühendus Loksa Kompass), Vahur Leemets (MTÜ Huviklubi Nelson), Sirje Kuusik (FIE Rein Kuusik) ja Helen Karus (Toolse Puhkeküla OÜ).
Uus juhatus pidas samal päeval ka maha esimese koosoleku, kus valiti juhatuse esimeheks Alari Kirt ja aseesimeheks Vahur Leemets.

 

Scroll to top