Arenduskoja LEADER strateegia koostamise rahvakoosolekud

MTÜ Arenduskoda koostab uueks LEADER perioodiks (2023–27) tegevuspiirkonna (Haljala, Kadrina, Kuusalu ja Tapa vald ning Loksa linn) LEADER strateegiat.
Strateegia prioriteetide, eesmärkide ning tegevuste tutvustamiseks ning piirkondade vajaduste täpsustamiseks toimuvad rahvakoosolekud:
23. jaanuaril Kolgaküla Rahvamajas
24. jaanuaril Loksa Kultuurikeskuses
25. jaanuaril Võsu Rannaklubis
26. jaanuaril Kadrina Raamatukogus
30. jaanuaril Tapa Kultuurikojas
2. veebruaril Kuusalu Rahvamajas

Kõik koosolekud algavad kell 15.00.

Päevakord
1. MTÜ Arenduskoja LEADER perioodi 2014–2022 lühikokkuvõte.
2. MTÜ Arenduskoja LEADER perioodi 2023–2027 prioriteedid, eesmärgid, tegevused.

Kutsume piirkonna ettevõtjaid, kohalike omavalitsuste ning kogukondade esindajaid ja tulevasi potentsiaalseid toetuse taotlejaid oma sõna sekka ütlema strateegia paremaks muutmisse!

Osalemisest palume teada anda, registreerides end lingil
https://forms.gle/NfiVzaox9Dc9n6CN8

Heiki Vuntus,
tegevjuht

Scroll to top