Arenduskoja LEADER toetuste projektitaotluste vastuvõtt

Arenduskoja LEADER toetuste projektitaotluste vastuvõtt toimub 27. veebruar – 3. märts 2023.
Meetme 1.2 „Mikro- ja väikeettevõtete arendamine“ ja meetme 1.3 „COVID19st tingitud majandusraskuste leevendamine“ projektitoetuse taotlusi saab esitada läbi E-PRIA 27. veebruarist (alates kl 8.00) kuni 3. märtsini (lõpp kl 16.59) 2023.
Meetmete eelarve on M1.2 – 50 699,35 € ja M1.3 – 20 603,50 €.

Meetmelehtedega ja hindamiskriteeriumitega saab tutvuda arenduskoja kodulehel.

Infopäev toimub virtuaalselt Zoom-keskkonnas 31. jaanuaril 2023. a kell 15.00.
Registreerimine infopäevale kuni 29. jaanuarini lingil https://forms.gle/fNpZyEFn7EGG6hpYA

Toetuse ja nõustamise kohta saab teavet ja juhendmaterjale MTÜ Arenduskoja veebilehelt.
Info: arenduskoda@arenduskoda.ee ja tel 5648 5208.

Heiki Vuntus, tegevjuht

Scroll to top