Arenduskoja üldkoosolek kinnitas LEADER ühisstrateegia aastateks 2023-2027

Täna, 18. mail 2023 toimunud MTÜ Arenduskoja üldkoosolekul võeti vastu ja kinnitati LEADER tegevuspiirkonna ühisstrateegia aastateks 2023-2027.
Koosolekul oli 57st liikmest kohal 31 ehk 54%. Strateegia koostamiseks oli Arenduskoda sõlminud lepingu Tiina Raudlaga, kelle eestvedamisel olid valminud ka meie eelmiste perioodide strateegiad. Suure töö strateegia koostamisel tegid ära viie temaatilise töörühma liikmed. Tänud kõikidele panustajatele!
Koosolek tutvus audiitori otsustega Arenduskoja 2022. a majandusaasta tulemuste kohta ning kinnitas aastaaruande. Päevakorra viimase punktina kinnitati 2024. a liikmemaksude suurused.
Heiki Vuntus, tegevjuht

Scroll to top