Arenduskoda taotleb toetust LEADER-ühisstrateegia elluviimiseks

LEADER tegevusrühma MTÜ Arenduskoda, mille tegevuspiirkonna moodustavad Haljala (Vihula valla territoorium enne ühinemist Haljala vallaga), Kadrina, Kuusalu ja Tapa (Tapa valla territoorium enne ühinemist Tamsalu vallaga) vald ning Loksa linn, alustab oma tegevuspiirkonnas „Kohaliku arengu ühisstrateegia 2023–2027“ rakendamist ning kavatseb esitada taotluse kohaliku tegevusrühma toetuse saamiseks. Strateegia rakendamisel kasutatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava aastateks 2023–2027“ sekkumise 8.4 „LEADER – kogukonna juhitud kohalik areng“ toetust ja Euroopa Sotsiaalfond+ toetust. Teavitus Virumaa Teatajas 16.05.2023

Heiki Vuntus, tegevjuht

Scroll to top