Arenduskoja juhatuse koosolek toimub 12. detsembril

Arenduskoja juhatuse koosolek toimub 12. detsembril kell 14.45 Arenduskojas.
PÄEVAKORD
1. Arenduskoja kontorihoone tulevikust ning kontori rendilepingu uuendamine.
2. Arenduskoja tunnustamise kord.
3. Aunimetuse kandidaatide hindamiskomisjoni kinnitamine.
4. Arenduskoja Pärli konkursi väljakuulutamine.
5. MTÜ Arenduskoda LEADER strateegia perioodiks 2023–2027 meetmelehed.
6. MTÜ Arenduskoda LEADER strateegia perioodiks 2023–2027 projektitoetuste hindamismetoodika ja -kriteeriumid.
7. MTÜ Arenduskoda LEADER strateegia perioodiks 2023–2027 projektitaotluste hindamise ja projektitaotluse paremusjärjestuse koostamise organi moodustamise ja töörühma kodukord.
8. MTÜ Arenduskoda LEADER strateegia perioodiks 2023–2027 projektitaotluse hindamise, sealhulgas projektitaotluste paremusjärjestuse koostamise töökord.
9. MTÜ Arenduskoda LEADER strateegia perioodiks 2023–2027 projektitaotluste hindamise töörühma liikme taandamise projektitaotluse hindamisest töökord.
10. Projektitaotluste hindamise töörühma kinnitamine.
11. MTÜ Arenduskoda LEADER strateegia perioodiks 2023–2027 rakenduskava ja eelarve kinnitamine 2024. aastaks
12. Töötasustamine.
13. Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine.
14. Jooksvad küsimused.

Heiki Vuntus, tegevjuht

 

Scroll to top