Arenduskoja Pärli konkurss

MTÜ Arenduskoja juhatus kinnitas 12. detsembril Arenduskoja tunnustamise korra – Aunimetuse Arenduskoja Pärl statuudi.

Arenduskoja Pärl on aunimetus, mida antakse Arenduskojaga seotud inimestele, kes on näidanud üles pühendumust, entusiasmi ning panust MTÜ arengusse ja edenemisse ning julgustab teisi samuti panustama oma oskuste, aja ja energiaga MTÜ eesmärkide saavutamisele. See aunimetus tunnustab kandidaatide erakordset rolli Arenduskoja arengu edendamisel, ning kellel on olnud positiivne mõju Arenduskoja eesmärkide saavutamisel.

Arenduskoja Pärli aunimetuse andmise aluseks on kandidaadi märkimisväärne ja pikaajaline panus Arenduskoja arendamisse ning valikukriteeriumid on:

  1. On aktiivne ja pühendunud inimene, kes on panustanud Arenduskoja tegevustesse vähemalt kolm aastat.
  2. On näidanud üles head koostööoskust, erakordset initsiatiivi ja pühendumust Arenduskoja arengu ja eesmärkide saavutamisel.
  3. On osalenud edukalt olulistes projektides, algatanud uuendusi või panustanud märkimisväärselt Arenduskoja tegevustesse.
  4. On suutnud oma tegevusega inspireerida ja kaasata teisi Arenduskojaga seotud inimesi ning näidanud valmidust koostööks teiste Arenduskojaga seotud inimestega.

Kandidaate Arenduskoja Pärli aunimetusele saavad esitada Arenduskoja territooriumil tegutsevad üksikisikud ja organisatsioonid. Iga kandidaadi üles seadmiseks tuleb esitada vabas vormis taotlus, mis sisaldab kandidaadi nime, tema panust Arenduskojas ning põhjendust, miks ta väärib tiitlit. Taotlusel peavad olema esitaja kontaktandmed.

Arenduskoja Pärli kandidaadiks saavad olla kõik inimesed, kes vastavad aunimetuse omistamise kriteeriumidele.

Arenduskoja juhatus kuulutas välja konkursi Arenduskoja Pärli aunimetuse kandidaatide esitamiseks. Kandidaate saab esitada kuni 8. jaanuarini 2024. a meiliaadressile arenduskoda@arenduskoda.ee. Kandidaatide hindamiseks moodustati komisjon koosseisus Anneli Kivisaar, Ülle Visnapuu ja Elo Kallas.

Ootame aktiivset kandidaatide esitamist!

Statuudi täieliku tekstiga saab tutvuda siin!

Heiki Vuntus,
tegevjuht

Scroll to top