Author : admin

2023. aasta Arenduskoja Leader toetuste taotlusvoorud 27. veebruarist 3. märtsini

Arenduskoja juhatus otsustas 5. oktoobril 2022 toimunud koosolekul avada LEADER toetuse taotlusvooru 2023. aastal meetmetele M1.2  “Mikro- ja väikeettevõtete arendamine” ja  M1.3  “COVID19-st tingitud majandusraskuste leevendamine” 27. veebruar kuni 3. märts 2023.Meetmete eelarve on M1.2 – 50 699,35 € ja M1.3 – 20 603,50 €. Meetmelehtedega ja hindamiskriteeriumitega saab tutvuda arenduskoja kodulehel.PRIA kinnitas juhatuse otsuse 26. oktoobril 2022. a.Enne vooru toimuvad infopäevad Zoom-keskkonnas, millest informeerime edaspidi.

Arenduskoja LEADER-strateegia koostamine

LEADER tegevusrühma MTÜ Arenduskoda, mille tegevuspiirkonna moodustavad Haljala (Vihula valla territoorium enne ühinemist Haljala vallaga), Kadrina, Kuusalu ja Tapa (Tapa valla territoorium enne ühinemist Tamsalu vallaga) vald ning Loksa linn,LEADER strateegia koostamise perioodiks 2023–2027avakoosolek toimub 12. mail algusega kell 14.15 Tapa Kultuurikojas.Tutvustame tegevuspiirkonna strateegia koostamise tegevuskava ning uue rahastusperioodi arengusuundi.Oodatud on kõik piirkonna avaliku, äri ja […]

Arenduskoda valis uue juhatuse

28. jaanuaril 2022. a toimus Õnnela Külalistemajas MTÜ Arenduskoja üldkoosolek. 57st liikmest oli kohal 34 esindajad. Arenduskoja liikmeteks on viis omavalitsust (Haljala, Kadrina, Kuusalu ja Tapa vald ning Loksa linn),  30 kolmanda sektori ning  23 ärisektori esindajat. Koosolek valis uue juhatuse järgmiseks kolmeaastaseks perioodiks. Juhatus otsustati valida ka seekord kuueliikmeline: kaks KOVi esindajat (Tapa ja Kuusalu vallast), […]

Scroll to top