Author : Liina Kald

Valmis Arenduskoja piirkonna reklaamvideo

Valminud on Lahemaa rahvuspargi turismipiirkonda ehk Arenduskoja tegevuspiirkonda tutvustav video. Sellest on kaks varianti – pikk ja lühike. Video valmis Arenduskoja koostööprojekti “Kestliku maaettevõtlus mitmekesistamine rahvusparkidega piirkonnas” raames. Video valmistas firma FreeDesign Produktion Joel Juhti eestvedamisel. Videos kasutatud muusika: Peter Matri – Over the Mountains Lahemaa Rahwamuusikud – Laula-Tantsi Lahemaaga BalloonPlanet – Adrenaline Crosstown Traffic […]

Arenduskoja LEADER toetuste projektitaotluste vastuvõtt

Arenduskoja LEADER toetuste projektitaotluste vastuvõtt toimub 27. veebruar – 3. märts 2023. Meetme 1.2 „Mikro- ja väikeettevõtete arendamine“ ja meetme 1.3 „COVID19st tingitud majandusraskuste leevendamine“ projektitoetuse taotlusi saab esitada läbi E-PRIA 27. veebruarist (alates kl 8.00) kuni 3. märtsini (lõpp kl 16.59) 2023. Meetmete eelarve on M1.2 – 50 699,35 € ja M1.3 – 20 603,50 €. Meetmelehtedega ja hindamiskriteeriumitega saab […]

Arenduskoja LEADER strateegia koostamise rahvakoosolekud

MTÜ Arenduskoda koostab uueks LEADER perioodiks (2023–27) tegevuspiirkonna (Haljala, Kadrina, Kuusalu ja Tapa vald ning Loksa linn) LEADER strateegiat. Strateegia prioriteetide, eesmärkide ning tegevuste tutvustamiseks ning piirkondade vajaduste täpsustamiseks toimuvad rahvakoosolekud: 23. jaanuaril Kolgaküla Rahvamajas 24. jaanuaril Loksa Kultuurikeskuses 25. jaanuaril Võsu Rannaklubis 26. jaanuaril Kadrina Raamatukogus 30. jaanuaril Tapa Kultuurikojas 2. veebruaril Kuusalu Rahvamajas […]

Scroll to top